Termeni si condiţii

Ultima actualizare: 09.03.2022.

  1. INTRODUCERE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website www.greenfill.ro (în continuare „Website-ul’’). Scopul Website-ului este de prezentare a produselor societății AMCO KFT. BUDAPESTA SUCURSALA MERA, oferirea de informații cu privire la acestea şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul Website-ului.

Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul, indiferent de mod și scop.

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile şi politicile privind protecţia datelor: Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate.

  1. CINE SUNTEM NOI

Green Fill este brandul dezvoltat de societatea AMCO KFT. BUDAPESTA SUCURSALA MERA (în continuare ,,Societatea’’) care promovează și oferă servicii bazate pe nevoile clienților săi, pentru produse care necesită spumă biodegradabilă, începând de la procesul de selecție a celor mai optime soluții de ambalare și până la perioada de post-garanție.

  1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

AMCO KFT. BUDAPESTA SUCURSALA MERA este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Website-ului www.greenfill.ro, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al Website-ului nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății. Prin urmare, vizitatorii Website-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să nu vândă, să nu distribuie sau să nu creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe Website.

  1. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:

  1. Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, avem dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.

  2. Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dvs. sau să răspundem cererii dvs.

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Website-ului, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

Plasarea unei comenzi nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și potențialul Client/Cumpărător și nu obligă Societatea în nici un fel față de potențialul Client/Cumpărător.

Comanda plasată de dvs. va fi preluată de unul dintre operatorii Societății și va fi procesată. Operatorul Societății vă poate contacta la oricare din datele de contact transmise de dvs. prin formularul de comandă în vederea: acceptării comenzii, solicitării de detalii suplimentare, transmiterii ofertei de preț etc. În urma acceptării ofertei de preț de către Client/Cumpărător se va încheia contractul cu Societatea, transmițându-se contractul între părți pentru semnare și ștampilare, după caz.

  1. RĂSPUNDERE

Societatea nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul/utilizatorul Website-ului, potențialul Client/Cumpărător, Clientul/Cumpărătorul sau oricare alt terț o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile sale legale și/sau contractuale.

  1. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora în vigoare la momentul vizitării Website-ului, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.

  1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau în legătură cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

  1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@greemfill.ro

Căutăm parteneri distribuitori pentru fulgi biodegradabile GreenFill!