Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: 09.03.2022.

Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor.

 1. Cine suntem noi

Green Fill este brandul dezvoltat de compania AMCO KFT. BUDAPESTA SUCURSALA MERA care promovează și oferă servicii bazate pe nevoile clienților săi, pentru produse care necesită spumă biodegradabilă, începând de la procesul de selecție a celor mai optime soluții de ambalare și până la perioada de post-garanție.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: sat Mera, nr. 24., com. Baciu, jud. Cluj, cod poștal: 407057

Adresă de e-mail: office@greenfill.ro

Nr. de tel.: +40 (752) 136 332

 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

AMCO Kft. Budapesta Sucursala Mera (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’) în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, reprezentanților partenerilor contractuali și altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 • Exacte și actualizate în termen;

 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 1. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării

În contextul furnizării serviciilor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, adresă de domiciliu și/sau de facturare, adresă de e-mail, număr de telefon.

În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date:

 • Date din CI: Nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr carte de identitate, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu;

 • Date de contact: adresa de e-mail, număr de telefon;

 • Date din acte de stare civilă (ex. cazurile de beneficii oferite – număr de zile libere – în temeiul legii etc.);

 • Date privind formarea profesională (ex. diplome, studii, date din CV etc.);

 • Date privind situația familială sau medicală (ex. cazuri de deces în familie pentru acordarea beneficiilor oferite conform legii, prelucrări ale concediilor medicale etc.).

Vizitatorilor noștri pe website-ul www.greenfill.ro le prelucrăm următoarele date: numele, prenumele, emailul și alte date de contact dacă sunt lăsate la inițiativa acestora prin formularul de contact.

Potențialilor clienți le prelucrăm următoarele date: nume, prenume, e-mail, nr. de telefon dacă sunt lăsate la inițiativa acestora prin formularul de comandă.

Clienților le prelucrăm următoarele date în vederea încheierii contractului de prestări servicii cu Societatea noastră: nume, prenume, e-mail, nr. de telefon, cont bancar, adresă, seria și nr. de buletin.

Nu vă utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă optați în mod expres pentru astfel de comunicări bifând o căsuță de acord în acest sens, care va apărea la secțiunea Comandă, în cadrul Formularului de comandă.

Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dvs.) în orice moment.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

 1. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor

Datele dvs. sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.). De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil (ex. cazuri specifice de promovare și publicitate etc.) sau pentru atingerea interesului legitim al Societății (ex. măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadru procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

 1. Care este durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Asociației în procedurile contencioase sau necontencioase etc.);

1. Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății:

 • în vederea executării obligațiilor contractuale … ;
 • în scopuri de marketing și promovare: Netring Media S.R.L.;
 • pentru asigurarea funcționalității și mentenanței website-ului: Netring Media S.R.L.;
 • pentru stocarea datelor în condiții de securitate și confidențialitate: H88 Web Hosting SRL.
 • pentru efectuarea plăților serviciilor: Kikek Event S.R.L.;
 • pentru facturare: SC Oblio Software SRL;
 • în scopul ținerii evidențelor contabile: Safe Consult S.R.L.

2. Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 1. Măsuri de protecție și garanții

AMCO Kft. Budapesta Sucursala Mera implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 1. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;

 • Dreptul de rectificare;

 • Dreptul la ștergere;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării;

 • Dreptul la portabilitate;

 • Dreptul la opoziție a prelucrării;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa office@greenfill.ro, prin poștă sau curier la adresa 407057 Mera, nr. 24., com. Baciu, jud. Cluj.

Căutăm parteneri distribuitori pentru fulgi biodegradabile GreenFill!